Algemene Voorwaarden

Welkom bij Net-Les, eigendom van NGSKILLS LLP. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website en onze diensten, inclusief studiecoach. Door onze website te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: NGSKILLS LLP
Registratienummer: OC447138
Adres: Apex House, Grand Arcade, Londen, Verenigd Koninkrijk, N12 0EH
Telefoon: +31 97 012284272
E-mail: [email protected]

Definities

 • Diensten: Alle producten, diensten en informatie die door Net-Les worden aangeboden.
 • Gebruiker: Elke persoon die de website van Net-Les bezoekt of gebruikmaakt van de diensten.
 • Website: De website van Net-Les, toegankelijk via https://net-les.nl/.

Gebruik van de Website

 1. Toegankelijkheid: Wij streven ernaar om onze website 24/7 beschikbaar te houden, maar kunnen de ononderbroken werking niet garanderen.
 2. Inhoud: Alle inhoud op de website, inclusief teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen, is eigendom van Net-Les en beschermd door auteursrecht. Gebruikers mogen deze inhoud alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Gebruikersverantwoordelijkheden

 1. Nauwkeurigheid van Informatie: Gebruikers dienen bij het invullen van formulieren op onze website nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken.
 2. Verantwoordelijk Gebruik: Gebruikers mogen de website niet gebruiken voor illegale activiteiten of activiteiten die de werking van de website kunnen verstoren.

Dienstverlening

 1. Beschikbaarheid: De beschikbaarheid van onze diensten kan variëren. Wij behouden ons het recht voor om diensten te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. Kwaliteit: Wij streven ernaar om hoge kwaliteit diensten te leveren, maar kunnen niet garanderen dat onze diensten altijd aan uw verwachtingen voldoen.

Betalingen en Facturering

 1. Betalingsvoorwaarden: Alle betalingen dienen tijdig te worden verricht volgens de aangegeven betalingsvoorwaarden.
 2. Facturering: Wij verstrekken facturen voor alle betaalde diensten. Eventuele vragen of geschillen over facturen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden gemeld.

Annulering en Terugbetalingen

 1. Annulering door de Gebruiker: Gebruikers kunnen hun diensten annuleren door contact met ons op te nemen. Terugbetalingen worden verstrekt volgens ons restitutiebeleid.
 2. Annulering door Net-Les: Wij behouden ons het recht voor om diensten te annuleren indien gebruikers deze voorwaarden schenden. In dergelijke gevallen wordt geen restitutie verleend.

Privacybeleid

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door onze diensten te gebruiken, stemt u in met deze verwerking.

Beperking van Aansprakelijkheid

 1. Indirecte Schade: Net-Les is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, waaronder verlies van winst, gegevens of goodwill.
 2. Maximale Aansprakelijkheid: Onze maximale aansprakelijkheid jegens u, ongeacht de vorm van de actie, zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat u aan ons heeft betaald voor de desbetreffende dienst.

Wijzigingen aan de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig deze pagina te controleren voor eventuele wijzigingen. Door de website te blijven gebruiken na het aanbrengen van wijzigingen, stemt u in met de gewijzigde voorwaarden.

Toepasselijk Recht en Geschillen

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk.

Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

NGSKILLS LLP
Adres: Apex House, Grand Arcade, Londen, Verenigd Koninkrijk, N12 0EH
Telefoon: +31 97 012284272
E-mail: [email protected]

Bedankt voor het gebruik van Net-Les. Wij waarderen uw vertrouwen en streven ernaar om u de beste diensten te bieden.